Biran geliştirdiğim XPages sayfasını kaybettiğimi sandım ama şükür sorunu tahmin yöntemiyle buldum ve kurtardım yazdığım kodları 🙂

Yapmamanız gereken kodu özetle şu şekildedir ark.lar.

Öncelikle sistem özellikleri :

 • Windows 7 64bit
 • IBM Domino Designer 8.5.3 FP2 with Upgrade Pack 1

Sorunun oluşma şekli :

 • Custom Control oluşturun.
 • Property Definition bölümünde bir değişken oluşturun. (Örnek : Title)
 • Design Definition bölümünde istediğiniz tasarımı XML ile yazın. (Xpages sayfasında CC ye eklenen Title bilgisini tasarımda göstermek istediğimden bu yönde bir arayüz düzenlemesi yaptım.)
 • Yeni bir XPages sayfası oluşturun.
 • CC yi Xpages e ekleyin.
 • CC de Title property değişkenine bir değer girin.

Evet, işte sorun burada başlıyor. Girdiğiniz Title değerinden;

 • Küçük harfle “ı ö – ç – ş  – ğ – ü” de sorun yok.
 • Büyük harfle “İ – Ç – Ö – Ü” de sorun yok.

Ancak “Ğ” ve “Ş” harfleri (büyük harfle) XPages inizin bir daha XPages Editor de açılmamasına neden olacak bir soruna neden oluyor.

Sakın ama sakın kullanmayın 🙂

XPages Editorde Oluşan Hatanın Mesajı

Not : PMR açtırdım bugün bu konuda.

—-

I think that I loose my XPages page but thanks god I tried some solutions and saved my codes 🙂

Summary of the problem is like that.

First, system configuration :

 • Windows 7 64 bit
 • IBM Domino Designer 8.5.3 FP2 with Upgrade Pack 1

How we can face with this problem.

 • Create a Custom Control
 • Create a property at Property Definition. (Sample : Title)
 • Write your own XML that how do you want to see your CC in the XPages Editor (I want to see Title information of CC in XPages page / in Designer)
 • Crete new XPages
 • Add CC into XPages
 • Enter values for Title property in CC

Now, It’s time to create NEW PROBLEM for Domino Designer 🙂 or for us 🙂

If you enter this characters for Title property, You have a problem !!!

 • with Lowercase “ı ö – ç – ş  – ğ – ü” -> No problem
 • with Uppercase “İ – Ç – Ö – Ü” -> No Problem

If you used uppercase “Ğ” ve “Ş” chars, after SAVE, you will not open your XPages in Designer anyway. unless you have to delete XML code about this.Title @ CC / Design Definition area.

Java Error in XPages Editor

Happy coding …

Here some screenshots about the problem.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.